Kategooria: Usa Sõjaväeline Karjäär

ASVAB testi tulemused määravad kindlaks, kas keegi kvalifitseerub sõjaväeteenistuseks ja millistele töökohtadele nad kvalifitseeruvad.
Ainult kaks sõjaväeteenistust kasutavad ASVAB-i kasutuselevõtu kvalifikatsiooniks.
ASVAB-i aritmeetilise arutluse alamtest koosneb 30 valikvastustega küsimusest, millele tuleb vastata 36 minutiga. Hankige mõned näidisküsimused.
ASVAB-l on palju maitseid, olenevalt sellest, kus te seda võtate ja miks te seda võtate. Siin on teave relvajõudude klassifikatsioonitestide tüüpide kohta.
Sõjaväelise töö kvalifikatsioon määratakse joonte skooride alusel, mis on tuletatud individuaalsete ASVAB alatestide skooridest.
Teatud värbamiskategooriad annavad värbajale õiguse tööle asuda kõrgemale palgaastmele kui E-1. Lisateavet USA mereväe kõrgemate värbamisastmete kohta.