Karjääri Planeerimine

Mis on tegevusteraapia abiline?

Tegevusteraapia abi määratlus ja näited

Tegevusteraapia abiline

••• Vicky Kasala / Stone / Getty ImagesSisukordLaiendaSisukord

Tegevusteraapia abimees valmistab ette materjalid ja seadmed tegevusterapeudid ja abilised ja võib aidata patsientidel raviruumidesse pääseda ja sealt tagasi tulla. Samuti võivad nad täita kontoriülesandeid, nagu telefonidele vastamine, kohtumiste planeerimine ja patsiendiandmete esitamine.

Lisateave selle kohta, mida tegevusteraapia abiline teeb ja mida selleks vaja on.

Mis on tegevusteraapia abiline?

Tegevusteraapia hõlmab nende inimeste rehabiliteerimist, kes on haiguse, vigastuse või puude tõttu kaotanud oma võime teha igapäevaelu tegevusi. Erinevalt tegevusterapeudist või tegevusteraapia assistendist ei osuta tegevusteraapia abiline otsest patsiendihooldust. Selle asemel aitavad nad ravi hõlbustada, pakkudes toetus nendele kes teevad.

 • Akronüüm: OT abi

Kuidas tegevusteraapia abimees töötab

Enamik OT abilisi töötab tööterapeutide kontorites, õendusabiasutustes ja haiglates. Kuigi nende tegelikud tööülesanded võivad tööandjast olenevalt erineda, hõlmavad need tavaliselt järgmist:

 • Teraapiaseadmete seadistamine
 • Ravialade ettevalmistamine, sealhulgas alade ja seadmete puhastamine
 • Pakkimine pärast hooldust puhastamise, varustuse ärapanemise ja pesu kogumise teel
 • Patsientide transportimine
 • Seadmete ja materjalide inventuur, et tagada piisav varu
 • Ametlike ülesannete täitmine, sealhulgas registreerimine, kohtumiste ajastamine ning kõnedele ja meilidele vastamine
 • Patsientide abistamine arveldus- ja kindlustusvormidega

Sageli peavad tegevusteraapia abistajad suutma patsiente ohutult tõsta, teisaldada ja transportida. Samuti peavad nad suutma käsitseda meditsiiniseadmeid ja töötama selliste tehnoloogiatega nagu arvutid ja tarkvarasüsteemid.

Tegevusteraapia abilised teenisid a aasta keskmine palk 2019. aastal 29 230 dollarit või 16,50 dollarit tunnis.

Nõuded tegevusteraapia abilistele

OT-abi algtaseme ametikoha saamiseks vajate keskkooli või samaväärsuse diplomit. Teie tööandja pakub mõnest päevast mõne nädalani kestvat tööalast koolitust, mis hõlmab seadmete seadistamist ja raviruumide mikroobivabana hoidmist.

Pehmed oskused OT abilised peavad tavaliselt selles valdkonnas edu saavutamiseks olema:

 • Aktiivne kuulamine : Tugev kuulamisoskus võimaldab teil mõista tegevusterapeudide ja assistentide juhiseid ja seega järgida neid. See aitab teil ka oma patsientide eest hoolitseda.
 • Verbaalne kommunikatsioon : Peate suutma oma kolleegidele ja patsientidele teavet selgelt edastada.
 • Suhtlemisoskus : Lisaks suurepärasele kuulamis- ja rääkimisoskusele peate suutma mõista mitteverbaalseid vihjeid, kooskõlastama oma tegevusi teistega ning ilmutama empaatiat ja kaastunnet.
 • Teenindusorientatsioon : Sul peab olema soov inimesi aidata.
 • Detailide orientatsioon : Tähelepanu detailidele on hädavajalik, eriti terapeutide juhiste järgimisel, raviruumide puhtuse ja korras hoidmisel ning patsientide abistamisel vormide täitmisel.

Tegevusteraapia abilised vs. tegevusterapeudi assistendid

Tegevusteraapia abilised

Tegevusteraapia assistendid
Ei ole otseselt seotud patsiendihooldusega

Abistada patsiente terapeutiliste tegevustega

Vajalik vähemalt keskkooli lõputunnistus või samaväärne dokument Vajad akrediteeritud koolitusprogrammist kaastöötaja kraadi
Ei nõuta litsentsi ega registreerimist Peab olema litsentsitud või registreeritud riigis, kus nad töötavad

OT abilised ja assistendid erinevad üksteisest oluliselt oma haridusnõuete ja tööülesannete poolest. Tegevusterapeudi assistendid aitavad patsientidel teha terapeutilisi tegevusi tegevusterapeudi järelevalve all. OT abilised vastutavad ainult nende ülesannete eest, mis on kaudselt seotud patsiendihooldusega.

OT-abilised vajavad ainult keskkooli või samaväärsuse diplomit, samas kui OT-assistendid peavad teenima akrediteeritud koolitusprogrammist vähemalt kaastöötaja kraadi. OT assistendid peavad olema litsentsitud või registreeritud riigis, kus nad soovivad töötada, kuid abilistele sellist nõuet ei ole.

Kui olete huvitatud tegevusterapeudiks või OT-assistendiks saamisest, võib OT-abiks saamine olla hea viis valdkonnaga tutvumiseks ja otsustamiseks, kas see on teie jaoks, enne kui asute rohkem kooli õppima.

Võtmed kaasavõtmiseks

 • Tegevusteraapia abistajad ehk OT abistajad pakuvad tuge neile, kes pakuvad patsientidele tegevusteraapiat.
 • Nad ei ravi patsiente, kuid seavad üles ravipiirkonnad ja seadmed ning pakuvad OT-dele ja OT-assistentidele muud vajalikku tuge.
 • OT abiliseks saamiseks on teil vaja keskkooli või samaväärsuse diplomit.
 • OT abilised erinevad oluliselt OT assistentidest oma ülesannete ja nõutava koolihariduse mahu poolest.

Artiklite allikad

 1. USA tööstatistika büroo. ' Tööhõive ja palk, mai 2019

  31-2012 Tegevusteraapia abilised .' Kasutatud 9. augustil 2020.